Κάτω τα χέρια από το άσυλο

Κάτω τα χέρια από το άσυλο

/
Άσυλο εξ ορισμού είναι χώρος περιορισμού…
φοιτητικό κίνημα

Τι πανεπιστήμιο χτίζεται;

/
Κείμενο για το Πανελλαδικό διήμερο…