Μόνο η Δημόσια Υγεία μπορεί να σώσει το λαό
Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τη Δημόσια Υγεία

Παρατηρητήριο Γιατρών και Νοσηλευτών