Λενινισμός: Ο μαρξισμός του εικοστού αιώνα

/
Συνηθίζεται να μιλάμε για τη «συνεισφορά»…