Νοσοκομείο Σωτηρία

/
Στο Σωτηρία λειτουργούν από το Σεπτέμβριο…