Δεύτερο κύμα πανδημίας: επικίνδυνες πολιτικές ανεύθυνη κυβέρνηση