Για τον Οκτώβρη του 1917

/
Θέσεις της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. 1. 100 χρόνια…