5 σημεία για τα αποτελέσματα των Γερμανικών εκλογών

/
1. Όντως ήταν η πιο ανιαρή αλλά ταυτόχρονα…

Για την υποκειμενική κατάσταση της κοινωνίας και την θεσμική κρίση

/
Στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας…