Ψηλαφώντας τους δρόμους της ρήξης

/
1. Ζούμε σε μια εποχή με τεράστιες…

Είναι ο συσχετισμός δύναμης, όχι η οικονομία!

/
Σχόλιο της Παρέμβασης για τη στάση…