Εθνικό Νόμισμα: μέρος μια πρωτοβουλίας ιστορικών διαστάσεων

/
Παρά τις δυσκολίες του εργατικού…