Οσο αδυνατίζει η θέση των ΗΠΑ στον κόσμο, τόσο πιο επιθετική θα γίνεται η κυρίαρχη ελίτ της

Το antapocrisis αναδημοσιεύει για λόγους ενημέρωσης μια ακόμα παρέμβαση του Sergey Glazyev. Έχουμε ήδη αναφερθεί στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια φιλοδυτική και αντιδυτική πτέρυγα στη Ρωσία, με τη δεύτερη να επιδιώκει να φέρει την αντιπαράθεση με τη Δύση μέχρι τη λογική της κατάληξη (αποσύνδεση του Ευρασιατικού χώρου από το δολάριο και τους οργανισμούς επιρροής των ΗΠΑ) και την πρώτη να επιχειρεί να κρατήσει ισορροπίες και να μην υπάρξουν ανεπανόρθωτες ρήξεις.

Ο Glazyev έχει ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρ της δυνατότητας ανάκτησης της οικονομικής και νομισματικής κυριαρχίας της Ρωσίας ως τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής μετάβασης σε έναν κόσμο που δεν καθορίζεται μονοσήμαντα από τις επιταγές των ΗΠΑ και του Ατλαντισμού. Προφανώς εξακολουθεί να μιλά από τη σκοπιά της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς, με έντονα όμως στοιχεία κεντρικού σχεδιασμού και κρατικού ελέγχου. Βέβαια, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, τεράστιους φυσικούς πόρους και αποθέματα ενέργειας, όπως και ότι η Ευρασιατική Οικονομική Ολοκλήρωση αντλεί καύσιμα από το γεγονός της αναπόφευκτης ανάδειξης της Κίνας ως πρώτης οικονομικής δύναμης στον πλανήτη.

Επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε την παρακάτω παρέμβαση, καθώς σε αυτή παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά μια δέσμη μέτρων που είναι στην κατεύθυνση της ρήξης με το δυτικό νεοφιλελεύθερο χρηματοπιστωτικό μοντέλο που κυριαρχεί από τη δεκαετία του 70 και μετά, χωρίς φυσικά να υπερβαίνει τα όρια του καπιταλισμού. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα η Ρωσία τα έλαβε υπό την πίεση των δυτικών κυρώσεων και την ανάγκη να ανταπεξέλθει σε αυτά, ορισμένα άλλα είναι αντικείμενο συζήτησης και αντιπαράθεσης στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι εντείνεται η αναζήτηση νέων υποδειγμάτων στον κόσμο που αναδύεται.

Έχοντας επιλέξει τη Ρωσία ως κατεύθυνση του κύριου χτυπήματός τους, οι ΗΠΑ θα φτάσουν μέχρι τέλους σε μια προσπάθεια να αποδείξουν σε όλο τον κόσμο το ρόλο τους ως παγκόσμιος ηγεμόνας.

Για να επιβιώσουμε στη μάχη ενάντια στον εχθρό, ο οποίος είναι μια τάξη μεγέθους ανώτερος από εμάς από πλευράς χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος, είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους που διαθέτει η χώρα. Μέχρι τώρα, χάνουμε δυνάμεις ανεπιστρεπτί: η διαρροή εγκεφάλων και κεφαλαίων συνεχίζεται (65 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2022), εξάγουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών πόρων, και η μισή παραγωγική ικανότητα της χώρας μένει αδρανής.

Αντί να προτείνουν μέτρα για την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων ελεύθερων πόρων, οι οικονομικές μας υπηρεσίες, ακολουθώντας το ΔΝΤ, συντάσσουν δυσοίωνες προβλέψεις για μείωση του ΑΕΠ, των επενδύσεων και του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 6-10% φέτος. Εν τω μεταξύ, το διαθέσιμο εύρος πόρων καθιστά δυνατή την αύξηση αυτών των δεικτών κατά 5-15% στο βαθμό που ακολουθηθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη οικονομική πολιτική.

Παράδειγμα μιας τέτοιας πολιτικής ήταν η δράση της κυβέρνησης Πριμάκοφ-Γκερασένκο (στμ. κυβέρνηση κατά το 1998 – 99 αμέσως μετά τη ρωσική οικονομική κρίση του 1998), η οποία, στη χειρότερη δυνατή κατάσταση, κατάφερε να σταθεροποιήσει τη μακροοικονομική κατάσταση μέσα σε ένα μήνα και να επιτύχει αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έως και 2% μηνιαίως. Αντί να αυξήσει το βασικό επιτόκιο σε επίπεδο υψηλότερο του πληθωρισμού, ο Γκερασένκο το άφησε στο ίδιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η συναλλαγματική θέση των εμπορικών τραπεζών καθορίστηκε με κεντρική απόφαση και οι έλεγχοι στις ροές συναλλάγματος αυστηροποιήθηκαν. Αυτό προστάτευσε την αγορά συναλλάγματος από τους κερδοσκόπους και υπό την επίδραση του θετικού εμπορικού ισοζυγίου, η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου σταθεροποιήθηκε γρήγορα. Οι δασμοί στις υπηρεσίες των μονοπωλίων σε φυσικά αγαθά πάγωσαν και η αντιμονοπωλιακή πολιτική ενισχύθηκε, καθώς και αποκαταστάθηκαν οι δασμοί στην εξαγωγή πρώτων υλών, γεγονός που μείωσε το πληθωριστικό κύμα και προσέφερε σημαντικά έσοδα στον προϋπολογισμό. Υπήρξαν νέες ευκαιρίες για υποκατάσταση των εισαγωγών χάρη στη ροή φθηνών δανείων μέσω των μηχανισμών που εισήγαγε ο Γκερασένκο, με στοχευμένη αναχρηματοδότηση των εμπορικών τραπεζών ώστε να χορηγηθούν δάνεια σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής εγχώριων αγαθών επέτρεψε την κάλυψη της αγοράς και την καταστολή του πληθωρισμού. Η οικονομία πλέον μπήκε σε κύκλο διευρυμένης αναπαραγωγής, στηριζόμενη στη δική της βάση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τη χρεοκοπία τον Αύγουστο του 1998, το ΔΝΤ προσπάθησε να επιβάλει στην τότε ηγεσία τα ίδια μέτρα που λαμβάνει σήμερα η Τράπεζα της Ρωσίας: απότομη αύξηση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης με απελευθέρωση της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας. Τότε απορρίφθηκαν, εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών στις οποίες έχει επανειλημμένα οδηγήσει μια τέτοια πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συσσωρευμένη ζημία από την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής στη Ρωσία από το 2014 και μετά, εκτιμάται σε 30 τρισεκατομμύρια ρούβλια από προϊόντα που δεν παράγονται στο 100% της δυνατότητας παραγωγής τους, και 15 τρισεκατομμύρια ρούβλια μη πραγματοποιημένων επενδύσεων.

Τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία έχουν αποδειχθεί ικανοποιητικά κατά την περίοδο υπέρβασης των συνεπειών της αθέτησης πληρωμών του 1998, στην παρούσα κατάσταση θα πρέπει να συμπληρωθούν από τις ακόλουθες λύσεις στο οικονομικό μας σύστημα.

Στρατηγική διαχείριση της ανάπτυξης και οικονομική κυριαρχία.

1. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να εφοδιαστούν οι ένοπλες δυνάμεις και ο πληθυσμός με τα απαραίτητα αγαθά και να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού θα πρέπει να βασίζεται σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Να χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ρωσίας μέσω ειδικών μέσων αναχρηματοδότησης των εξουσιοδοτημένων εμπορικών τραπεζών, οι οποίες πρέπει να χορηγούν στοχευμένα δάνεια σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο συμβάσεων για την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο.

2. Δημιουργία μιας συγκεντρωτικής διοικητικής δομής με επικεφαλής τον Πρόεδρο, παρόμοια με την Κρατική Επιτροπή Άμυνας της ΕΣΣΔ, οι αποφάσεις της οποίας πρέπει να έχουν ισχύ νόμου, και στην οποία πρέπει να υπακούουν όλες οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας, των τραπεζών και των συστημικών εταιρειών, των διοικήσεων όλων των οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι κρατικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να τεθούν σε αυστηρό πλαίσιο για την εφαρμογή των αποφάσεων του εν λόγω οργάνου και για την εκπλήρωση των κυβερνητικών παραγγελιών σε κεντρικά καθορισμένες τιμές.

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές στρατηγικά σημαντικών αγαθών θα πρέπει να ελέγχονται από την κυβέρνηση, ώστε να παρέχονται στις ένοπλες δυνάμεις όλοι οι απαραίτητοι πόροι. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για τη δημιουργία κρατικού αποθεματικού μέσω της υποχρεωτικής πώλησης στην κυβέρνηση ενός μέρους των εσόδων από το συνάλλαγμα, σε σταθερή ισοτιμία.

3. Υπαγωγή της μακροοικονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής της συνιστώσας, στους στόχους του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της παραγωγής στρατιωτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προϊόντων διπλής χρήσης (στμ. Τα dual-use products αναφέρονται σε προϊόντα που έχουν εμπορική χρήση αλλά μπορούν να μετατραπούν και σε στρατιωτικού σκοπού, πχ drones). Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να οργανωθούν πιστoληπτικές γραμμές με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το 2% ετησίως για τις δανειζόμενες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα με κυβερνητικές παραγγελίες και εργάζονται στο πλαίσιο κυβερνητικών προγραμμάτων.

4. Δημιουργία αποθεμάτων στρατηγικής σημασίας πρώτων υλών και υλικών απαραίτητων για την παραγωγή στρατιωτικών προϊόντων και την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής ασφάλειας της χώρας με την απόκτησή τους ως κρατικό απόθεμα της Τράπεζας της Ρωσίας μαζί με τον χρυσό και τις νομισματικές αξίες.

Εξωτερική οικονομική ασφάλεια.

5. Επανεθνικοποίηση του Χρηματιστηρίου της Μόσχας με την υπαγωγή του στην Τράπεζα της Ρωσίας. Αποκατάσταση του ελέγχου της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου. Προστασία του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος από κερδοσκοπικές επιθέσεις με βάση τα συνήθη μέτρα συγκράτησης της αγοράς, την εισαγωγή αδειοδότησης στα κεφάλαια και περιορισμών στις μη εμπορικές πράξεις, τον καθορισμό της συναλλαγματικής θέσης των εμπορικών τραπεζών. Εισαγωγή φόρου επί της πώλησης νομισμάτων και τίτλων που αγοράστηκαν λιγότερο από ένα έτος πριν. Ριζική αύξηση της αποτελεσματικότητας του νομισματικού ελέγχου. Να σταματήσει η offshore-ποίηση της οικονομίας και να διακοπεί η παράνομη εξαγωγή κεφαλαίων σύμφωνα με τις συστάσεις που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.

6. Τερματισμός της εμπλοκής των Οίκων Αξιολόγησης και των ελεγκτικών, συμβουλευτικών και νομικών εταιρειών από τις μη φιλικές χώρες στις πολιτικές και τις δραστηριότητες των νομισματικών αρχών, στις εργασίες των κυβερνητικών υπηρεσιών, των τραπεζών και των εταιρειών.

7. Επέκταση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (EAEU) τόσο ως προς το σύνολο των λειτουργιών οικονομικής ρύθμισης (με τη συμπλήρωσή τους με τη συναλλαγματική, νομισματική, εκπαιδευτική και πληροφοριακή πολιτική), όσο και ως προς τον αριθμό των χωρών της EAEU.

8. Μετάβαση σε εθνικά νομίσματα στο αμοιβαίο εμπόριο και τις επενδύσεις όχι μόνο στην EAEU και την ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών – περιλαμβάνει τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν), αλλά και στις χώρες BRICS και SCO (Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης). Αποχώρηση από τα κοινά αναπτυξιακών ιδρύματα της ζώνης του δολαρίου. Δημιουργία ενός συστήματος πληρωμών ανεξάρτητου από εχθρικές χώρες και ενός συστήματος ανταλλαγής διατραπεζικών πληροφοριών.

Στις συνθήκες του οικονομικού πολέμου κατά της Ρωσίας, είναι σημαντικό να επιτευχθεί η υλοποίηση του στόχου που έθεσε ο Πρόεδρος για πληρωμή των εξαγωγών μας σε ρωσικό ρούβλι, γεγονός που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός ριζικά διαφορετικού – σταθερά πλεονασματικού συστήματος εξωτερικού εμπορίου. Το πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου μόνο το 2022 λόγω της προτεινόμενης πολιτικής, εκτιμάται σε 25 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Στο πλαίσιο της άρνησης συναλλαγών σε νομίσματα των μη φιλικών χωρών, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί η “αποσύνδεση” της αναπαραγωγής της ρωσικής οικονομίας από τη δυτική τιμολόγηση των εγχώριων δικών μας προϊόντων, καθορίζοντας σταθερές εγχώριες τιμές για αυτά, και παγώνοντας τα τιμολόγια για την ηλεκτρική ενέργεια και τις μεταφορές για το τρέχον έτος. Μια τέτοια πολιτική θα οδηγήσει στην υποκατάσταση των εισαγωγών και στην ανάπτυξη της δικής μας βιομηχανίας, στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών και στην κυριαρχία του ενιαίου οικονομικού χώρου της Ευρασιατικής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

Νέα αρχιτεκτονική των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων.

Στην παρούσα κατάσταση, η Ρωσία πρέπει να ενεργήσει ως παγκόσμιος ηγέτης για να αρχίσει η μετάβαση σε ένα νέο παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα πρέπει να βασίζεται σε μια διεθνή συμφωνία που θα προβλέπει διαφανείς κανόνες για την έκδοση και την κυκλοφορία ενός ψηφιακού διεθνούς νομίσματος διακανονισμού, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα καλάθι εθνικών νομισμάτων των χωρών που συμμετέχουν στη συμφωνία αυτή και από τα αποθέματα ανταλλακτικών αγαθών που παράγονται σε αυτές τις χώρες (“δέσμη εμπορευμάτων”). Το μαθηματικό μοντέλο για την κατασκευή ενός τέτοιου νομίσματος έδειξε την υψηλή σταθερότητά του. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός τιμολόγησης στο νόμισμα αυτό, ο οποίος απαιτεί τη διαμόρφωση του δικού του συναλλαγματικού χώρου, η ιδέα του οποίου αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Πηγή: glazev.ru

Μετάφραση: antapocrisis

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *