Ο ιμπεριαλισμός στον 21ο αιώνα

Συγκεντρώσαμε άρθρα και αναλύσεις για το σύγχρονο κόσμο, όπως αυτός διαμορφώνεται στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Το βασικό υλικό αφορά κυρίως τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό και τις αλλαγές που παρατηρούνται στην οικονομική του ουσία καθώς και τη μαρξιστική κριτική του ιμπεριαλισμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι τις μέρες μας. 

Μαζί με τα άρθρα για τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό, παραθέτουμε μια σειρά άρθρων που εστιάζουν στη διαφαινόμενη κυρίαρχη τάση του 21ου αιώνα, αυτή της σύγκρουσης Δύσης – Ανατολής για την παγκόσμια ηγεμονία.

Τέλος, μια σειρά άρθρων επιχειρούν να ρίξουν φως σε τρεις σημαντικές πλευρές της συζήτησης για τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό: (α) το ρόλο και τον χαρακτήρα της Κίνας, (β) την “ανυπακοή” της Ρωσίας, (γ) την παρακμιακή πορεία της Ευρώπης.