Τριάντα χρόνια από την υποστολή της σοβιετικής σημαίας

Το Τείχος του Βερολίνου, η πτώση του και η κληρονομιά του